Οδηγίες μετά την εγκατάσταση

Χρήσιμες οδηγίες μετά την εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ASSOS BOILERS

Oι ηλιακοί θερμοσίφωνες φθάνουν τη μέγιστη απόδοσή τους σε δύο περίπου ημέρες μετά την εγκατάστασή τους. Κατά την διάρκεια αυτών των δύο πρώτων ημερών, ακόμη και εάν έχει ηλιοφάνεια, συνιστάται να αποφύγετε την κατανάλωση ζεστού νερού.

Ελέγχετε μια φορά τον χρόνο το επίπεδο του αντιψυκτικού υγρού στο κλειστό κύκλωμα. Το κλειστό κύκλωμα θα πρέπει να συμπληρώνεται με αντιψυκτικό – θερμικό υγρό όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ σκόνη σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε το τζάμι του ηλιακού συλλέκτη με νερό κάθε δύο μήνες, έτσι ώστε να απομακρύνετε την σκόνη που μαζεύεται πάνω στο τζάμι, εκτός και αν υπάρχει αρκετή βροχόπτωση. Σε περίπτωση που σπάσει το κρύσταλλο του ηλιακού συλλέκτη, θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως με νέο κρύσταλλο, έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά στον συλλέκτη.

Οι αρχές και οι κώδικες απαιτούν να ελέγχεται η λειτουργία των βαλβίδων, για όλους τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, μια φορά το χρόνο. Εμείς συνιστούμε επίσης, το ίδιο διάστημα να ελέγχετε, τις βίδες, τα παξιμάδια, τα στριφώνια, τα ούπα και τα ελάσματα στήριξης, μήπως έχουν χαλαρώσει ή φθαρεί, κυρίως όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε παραθαλάσσια περιοχή. Σε περίπτωση που έχουν φθαρεί, θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν.

Kατά την διάρκεια μακράς απουσίας (όπως π.χ. καλοκαιρινές διακοπές) σας συμβουλεύουμε να σκεπάζετε τους ηλιακούς συλλέκτες με ένα αδιαφανές κάλυμμα. Αυτό το συνιστούμε για να αποφεύγεται η εξάτμιση του αντιψυκτικού υγρού, λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται, αφού δεν έχουμε καταναλώσεις ζεστού νερού.

Η δεξαμενή (ηλιακό δοχείο) από την στιγμή που γεμίζεται με νερό, δεν θα πρέπει να αδειάζεται (εκκενώνεται) για πολλή ώρα, παρά μόνο όταν πρόκεται για την αλλαγή της ηλεκτρικής αντίστασης ή της ράβδου μαγνησίου που απαιτείται μικρός χρόνος, καθ’ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές και αποκόλληση της εσωτερικής επισμαλτωμένης προστασίας (glass) της δεξαμενής.

Σε περιοχές όπου η σκληρότητα του νερού είναι υψηλή, συνιστούμε την τοποθέτηση φίλτρου νερού. Σε περιοχές όπου η πίεση της παροχής νερού ξεπερνάει τα 6 Bar είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί, από εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ειδικό τεχνίτη, μειωτήρας πίεσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων - γιατί ο ηλιακός θερμοσίφωνας δεν παράγει ζεστό νερό
Αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου - κάθε πότε χρειάζεται αντικατάσταση η ράβδος μαγνησίου
Ηλιακοι θερμοσιφωνες Κριτήρια επιλογής - (πίνακας καταναλώσεων ζεστού νερού)

Πίσω > Χρήσιμες Πληροφορίες