Πολιτική Απορρήτου


Η Assos Boilers (Solarnet A.E.) σέβεται την ιδιωτικότητά σας, και δεν θα πωλήσει, ενοικιάσει, δανίσει, εμπορευτεί, ή εκχωρήσει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, εκτός του δικτύου της Assos Boilers. Σε περίπτωση που η Assos Boilers ή / και θυγατρικές της, πωληθεί, συγχωνευτεί, εκκαθαριστεί, αναδιοργανωθεί, ή άλλως μεταβιβαστεί, η Assos Boilers διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τις βάσεις δεδομένων των χρηστών του σε τρίτους οι οποίοι θα αποκτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Assos Boilers (Solarnet A.E.).